Registrácia očkovanie Deti 5-11 rokov vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech v Prešove

Rezervácia sa uzatvára pre daný deň vždy predvečer očkovania o 19:00 hod.

Registrácia očkovanie Deti 5-11 rokov vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech.

Deti musia prísť na očkovanie v sprievode zákonného zástupcu.

Pred odoslaním skontrolujte správnosť údajov.

Prosíme, dodržiavajte zásady R-O-R