Rezervácia termínu očkovania vakcínou Pfizer/BioNTech

Rezervácia sa uzatvára pre daný deň vždy predvečer očkovania o 19:00 hod.

Registrácia pre očkovanie vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech 1. a 2. dávka je otvorená pre osoby od 16 rokov.

Osoby mladšie ako 18 rokov musia prísť na očkovanie v sprievode zákonného zástupcu.

Informácie k 3. dávke očkovania nájdete na stránke ministerstva zdravotníctva.

Pred odoslaním skontrolujte správnosť údajov.

Prosíme, dodržiavajte zásady R-O-R